Inschrijvingsfiche Zomerkamp 1 - 2019

Beste Pionier! 

Via deze weg kan je je kinderen (tussen 6 en 16 jaar ) inschrijven voor het Pioniers Zomerkamp periode 1 - 2019 ( van Vrijdag 5/7/19 tot Vrijdag 12/7/19).

Het kamp kost 125€ voor het eerste en 115€ vanaf het tweede kind. U kan ook kiezen voor het solidariteitstarief van 160€ voor één of alle kinderen. Dit laat ons onder andere toe om kinderen uit kansengroepen aan verminderd tarief mee te kunnen nemen op kamp. Meer info over het solidariteitstarief of mogelijkheden tot tariefvermindering vindt u hier: link.

Na inschrijving wordt u door ons gecontacteerd voor verdere informatie.
De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het bedrag op

BE62 0680 8728 4061
BIC: GKCC BE BB
Jeugdatelier Pionierke VZW
Kazernestraat 68
1000 Brussel
met vermelding "Inschrijving Zomerkamp periode 1 - 2019 Naam + voornaam".

Indien gewenst, is het mogelijk om gespreid te betalen in drie schijven. De eerste schijf van 40€ bevestigt uw inschrijving, de tweede schijf van 40€ graag voor eind april en de 3e schijf van 45€ voor het eerste kind of 35€ vanaf het tweede kind voor eind mei. Gelieve dit aan te duiden bij de inschrijving onderaan.

Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren via vakanties@pioniers.be of telefonisch naar Wannes 0478 63 24 50 of Stan 0476 41 65 49

Tot op kamp!

De Pioniers monitoren